Natječaj za upis na doktorski studij 2019./2020.

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-6520/19 od 25. rujna 2019. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U

AKADEMSKOJ 2019. /2020. GODINI

1.  PRAVNI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

    „Pravne znanosti “

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

1. Kazneno pravni

2. Povijesno pravni

3. Ustavno pravni

4. Međunarodno pravni

5. Građansko pravni

6. Radno upravni

 Broj kandidata koji se prima: 20

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet

Matice hrvatske bb

88 000 Mostar

uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Detaljnije informacije mogu se vidjeti ovdje

Odaberite jezik