O Zborniku

Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuje radove prvenstveno iz područja pravnih znanosti, te radove iz interdisciplinarnog odnosno ostalih područja koja su povezana s pravnim znanostima. Unutar časopisa objavljuju se i prikazi knjiga, osvrti na znanstvene i stručne skupove, radionice i slične skupove od interesa za stručnu pravničku javnost.

U Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuju se isključivo originalni, neobjavljeni radovi. Časopis izlazi najmanje jedanput u godini. Uredništvo prima rukopise na hrvatskom jeziku, a odlukom Uredništva prihvaća se za objavljivanje rukopis i na nekom drugom jeziku. Radovi koji nisu dostavljeni na hrvatskom, objavljuju se na izvornom jeziku u skladu s pravopisom tog jezika, uz navođenje sadržaja i sažetka rada na hrvatskom, odnosno, engleskom jeziku. Autori su odgovorni za cjelokupan sadržaj i lekturu poslanog rukopisa. 

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju dvije pozitivne recenzije. Ukoliko članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest. Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u Zborniku radova, autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici časopisa, odnosno, na internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se Uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine. Autor dobiva jedan primjerak Zbornika u kojem je njegov rad objavljen.   

Uredništvu se rukopisi – radovi dostavljaju u elektroničkom obliku na e-mail adresu: zbornik@pf.sum.ba

Uredništvo ne vraća zaprimljene radove. Uredništvo zadržava pravo vraćanja rada autoru na doradu, te pravo neobjavljivanja predloženog rada. Radove koji su objavljeni u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostar autori mogu objaviti u drugim publikacijama uz jasno navođenje podataka o njihovom prvom objavljivanju u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  Radove, koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa, Uredništvo neće uzeti u razmatranje. 

 Otvoreni pristup

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je časopis u otvorenom pristupu i licenciran je u skladu s Creative Commons Attributtion – NonCommercial 4.0. licencom. Sadržaj časopisa je u cjelosti besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materjal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik.

Odaberite jezik