Impressum 2022.

ZBORNIK RADOVA
AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE br. 19.

Tiskano u povodu Devetnaestog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 9. (četvrtak) i 10. (petak) lipnja/juna 2022. godine.

Nakladnik:
Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet,
Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Publisher:
University of Mostar Faculty of Law,
Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar,
Bosnia and Herzegovina

Za nakladnika / For the Publisher:
prof. dr. sc. Snježana Pehar, dekanica

ORGANIZACIJSKI ODBOR SAVJETOVANJA:

prof. dr. sc. Snježana Pehar, predsjednica
prof. dr. sc. Sabrina Horović
prof. dr. sc. Vesna Kazazić
prof. dr. sc. Ljubomir Zovko
prof. dr. sc. Miroslav Džidić
prof. dr. sc. Ivo Rozić
prof. dr. sc. Mile Lasić
prof. dr. sc. Marko Bevanda
prof. dr. sc. Zvonko Miljko
prof. dr. sc. Alena Jurić
prof. dr. sc. Željko Galić
prof. dr. sc. Viktorija Haubrich
doc. dr. sc. Vesna Popović
doc. dr. sc. Zlatko Brkić
prof. dr. sc. Marija Vidić
doc. dr. sc. Nikolina Maleta

UREDNIŠTVO ZBORNIKA RADOVA:

prof. dr. sc. Snježana Pehar
glavna i odgovorna urednica

prof. dr. sc. Marija Vidić, izvršna urednica

doc. dr. sc. Ivan Zovko, izvršni urednik

prof. dr. sc. Miroslav Džidić
prof. dr. sc. Mile Lasić
prof. dr. sc. Marko Bevanda
prof. dr. sc. Alena Jurić
prof. dr. sc. Željko Galić
prof. dr. sc. Viktorija Haubrich
doc. dr. sc. Vesna Popović
doc. dr. sc. Zlatko Brkić
doc .dr. sc. Nikolina Maleta
Ana Landeka, asistentica
Maja Mijatović, asistentica

TAJNIŠTVO:

Emilija Miletić, dipl. iur., tajnica Fakulteta
Željka Glavina, dipl. oec.,
voditeljica Službe za financije i računovodstvo
Senada Kulušić,
viša referentica za financije i računovodstvo

MEĐUNARODNO UREDNIŠTVO:

Prof. dr. sc. Tomislav Borić (Austrija)
Prof. dr. sc. Marijan Ćurković (Hrvatska)
Prof. dr. sc. Jadranka Dabović-Anastasovska (Sjeverna Makedonija)
Prof. dr. sc. Vesna Rijavec (Slovenija)
Akademik prof. dr. sc. Radovan D. Vukadinović (Srbija)

Za UDK:
Ljiljanka Šunje,
stručna suradnica u knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Tisak / Print:
FRAM-ZIRAL, Mostar

Računalna obrada / Layout:
FRAM-ZIRAL, Mostar

Naklada: 300 primjeraka

Copyright © Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet

Zbornik se nalazi unutar COBISS.BH (ID 21851142)

Baze i indeksiranje: NSD – Norwegian Register for Scientific Journals
HeinOnline – Foreign & International Law

Odaberite jezik