dr.sc. Cvija Jurković

dr. sc. Cvija Jurković, docent 

Katedra za državnopravne znanosti

Ured br. (I.kat)

cvija.jurkovic@pf.sum.ba 

Odaberite jezik