dr.sc. Ana Dujmović

dr.sc. Ana Dujmović, izv.prof.
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Ured br. 32. (II.kat)

ana.dujmovic@pf.sum.ba

Predmeti:

Politička ekonomija (vježbe)
Financijsko pravo i financijska znanost (predavanja)
Bankarsko pravo (predavanja)
Međunarodno porezno pravo (predavanja i vježbe)
Porezno pravo Europske Unije (predavanja i vježbe)

Konzultacije:

Po dogovoru. 

Odaberite jezik