dr.sc. Ivana Bernadić

Dr. sc. Ivana Bernadić, izvanredna profesorica

Katedra kaznenog prava

Ured br. (II. kat)

ivana.bernadic@pf.sum.ba

Odaberite jezik