Preddiplomski studij prava – program

 Nastavni plan i program za sve godine preddiplomskog sveučilišnog studija PRAVO u akademskoj 2019./2020. godini (vidi nastavni plan)

Odaberite jezik