Zbornik radova XX. Međunarodno savjetovanje – 2023. godina

Broj XX. – Godina 2023.

Sadržaj / Table of Contents

Jadranka DABOVIĆ ANASTASOVSKA,
Implementacija novina potrošačkog prava Europske unije u potrošačke zakone zemalja regije
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.7
Sažetak Članak Summary

Jozo ČIZMIĆ,
Mogući načini ujednačavanja sudske prakse u parničnom postupku
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.36
Sažetak Članak Summary

Meliha POVLAKIĆ, Nasir MUFTIĆ,
Određeni građansko-pravni aspekti izgradnje i finansiranja obnovljivih izvora energije sa fokusom na iskorištavanje sunčeve energije i energije vjetra
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.65
Sažetak Članak Summary

Maja BUKOVAC PUVAČA, Marissabell ŠKORIĆ,
Odgovornost države za štetu prouzročenu neodgovarajućim uvjetima u zatvorskim ustanovama
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.94
Sažetak Članak Summary

Mile LASIĆ, Gabrijela ZRNO,
Novo žigovno pravo Europske unije i prilagodba bosanskohercegovačkog prava
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.116
Sažetak Članak Summary

Edin RIZVANOVIĆ,
Bosanskohercegovačko akceptiranje europskog modela tržišnog natjecanja
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.135
Sažetak Članak Summary

Aleksandra MAGANIĆ,
Predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača u Republici Hrvatskoj
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.146
Sažetak Članak Summary

Maja ČOLAKOVIĆ,
Na sljeđivanje digitalne imovine: ima li digitalnog života nakon smrti?
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.162
Sažetak Članak Summary

Željko BARTULOVIĆ, Ivona ŠEGO – MARIĆ, Ivana MARUŠIĆ,
Javna vjera i karakter notarskih isprava – tradicija i suvremeni notarijat u Bosni i Hercegovini
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.182
Sažetak Članak Summary

Enes BIKIĆ, Anita PETROVIĆ,
Tumačenje zakona – značaj i metode
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.195
Sažetak Članak Summary

Marijan ĆURKOVIĆ, Šime SAVIĆ,
Troškovi zastupanja oštećenoga pred osigurateljem u izvansudskom postupku naknade štete
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.212
Sažetak Članak Summary

Dinka ŠAGO,
Elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige u zakonodavstvu Republike Hrvatske
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.222
Sažetak Članak Summary

Anita DURAKOVIĆ, Jasmina ALIHODŽIĆ, Ramajana DEMIROVIĆ,
Pravo stranaca na usvojenje u Bosni i Hercegovini
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.238
Sažetak Članak Summary

Viktorija HAUBRICH, Davor BUNOZA,
Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima (Uredba EU 2020/1783) – Bosna i Hercegovina u procesu europskih integracija
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.253
Sažetak Članak Summary

Dejan BODUL,
Analiza Novele Zakona o osiguranju radničkih tražbina iz 2023.: u kojoj mjeri uskladiti zaštitu prava radnika u slučaju stečaja poslodavca u Bosni i Hercegovini s pravnim poretkom Republike Hrvatske?
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.277
Sažetak Članak Summary

Marija VIDIĆ, Ivana SOLDIĆ,
Otvaranje stečajnog postupka
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.292
Sažetak Članak Summary

Ana DUJMOVIĆ, Vlaho BASSEGLI GOZZE,
Utvrđivanje porezne osnovice procjenom – prijepori u zakonodavstvu i praksi Bosne i Hercegovine i Hrvatske
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.317
Sažetak Članak Summary

Nikolina MALETA, Cvija JURKOVIĆ, Ivan TOMIĆ,
Normativni okvir obveznih osiguranja u prometu s osvrtom na odluku Ustavnog suda BiH u predmetu U 7/22.
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.337
Sažetak Članak Summary

Đemaludin MUTAPČIĆ,
Medijacija i sudska nagodba u zakonodavstvu i pravnoj praksi
DOI članka: 10.47960/2744-2918.20.23.353
Sažetak Članak Summary

PRILOG: Hrvoje SIKIRIĆ,
Zahtjevi sudova Republike Hrvatske Sudu Europske unije za prethodnu odluku u postupcima prema Uredbi (EU) br. 1215/2012
-Prilog-

IN MEMORIAM:
Prof. dr. sc. Miroslav Džidić
(15. travnja 1960. – 16. kolovoza 2022.)

IN MEMORIAM:
Prof. dr. sc. Duško Medić
(7. kolovoza 1953. – 29. lipnja 2022.)

Odaberite jezik