Predavanja_RUS_prof.Mirjanić

Raspored predavanja iz predmeta Individualno radno pravo kod prof.dr. Ž. Mirjanić za IV. generaciju studenata Radno-upravnog smjera Poslijediplomskog doktorskog studja PF...

Read more...

Ispit_MEĐORG_prof.Degan

Ispit iz predmeta Međunarodne organizacije kod prof.emeritus V.Đ.Degan na međunarodnom smjeru PD doktorskog studija PF Sveučilšta u Mostaru održat će se u...

Read more...

RASP_GRAĐ_1/2017.

Raspored predavanja za studente IV. generacije studenata PD doktorskog studija iz pravnih znanosti PF Sveučilišta u Mostaru - GRAĐANSKOPRAVNI SMJER...

Read more...

RASP_POV_1/2017

Raspored predavanja za studente IV. generacije studenata PD doktorskog studija iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru...

Read more...

Odluka mentori 2016.

Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o odabiru mentora doktorandima Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti (vidi odluku) 

Read more...

Rasp_KAZ_SMJER_1/2017

Raspored predavanja za studente IV. generacije PDS iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - Kaznenopravni smjer -...

Read more...

Rasp MEĐ_SMJER_1/2017

Raspored predavanja za studente IV. generacije studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru...

Read more...

Metodologija _ ispit _ 28.1.2017.

Ispit iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih znanosti za polaznike IV. generacije studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta...

Read more...

Popis obranjenih tema

Popis obranjenih doktorskih disertacija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi popis) Popis obranjenih znanstvenih magistarskih radova i prihvaćenih tema...

Read more...
Odaberite jezik