Centri

ORAŠJE U Centru Pravnog fakulteta u Orašju (dislocirana nastava)  ustrojava se i izvodi izvanredni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja...

Read more...

Katedre

Ustroj Fakulteta definiran je Statutom Pravnog fakulteta (čl.14. – 25) i njega čine: katedre i dekanat. Na Pravnom fakultetu...

Read more...

Rez MPP 22.2.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo održanog 22. veljače 2017. godine (vidi rezultate)

Read more...

Rez POPP 21.2.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Pomorsko i općeprometno pravo održanog 21. veljače 2017. godine (vidi rezultate)

Read more...

Rez MPP II 24.2.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo II održanog 24. veljače 2017. godine (vidi rezultate)

Read more...
Odaberite jezik