Zbornik radova XIX. Međunarodno savjetovanje – 2022. godina

Broj XIX. – Godina 2022.

Sadržaj / Table of Contents

Radovan D.VUKADINOVIĆ
MESTO UGOVORA O ENERGETSKOJ POVELJI U PRAVU EU
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.7
Sažetak Članak Summary

Vitomir POPOVIĆ, Nataša SAVKOVIĆ
MEĐUNARODNI POMORSKI TRANSPORT U KONTEKSTU HARMONIZACIJE PROPISA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.22
Sažetak ČlanakSummary

Goran KOEVSKI, Darko SPASEVSKI
NAJNOVIJI TRENDOVI USAGLAŠAVANJA MAKEDONSKOG PRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA SA RELEVANTNIM ACQUIS COMMUNAUTAIRE EVROPSKE UNIJE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.32
Sažetak Članak Summary

Jadranka DABOVIĆ ANASTASOVSKA, Neda ZDRAVEVA
GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA U FUNKCIJI EFIKASNOG I EFEKTIVNOG SPROVOĐENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.43
Sažetak Članak Summary

Vesna RIJAVEC
IZVRŠNI JAVNOBILJEŽNIČKI AKT U PREKOGRANIČNIM SLUČAJEVIMA S NAGLASKOM NA PRAVU EU
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.69
SažetakČlanak Summary

Tomaž KERESTEŠ
PROBLEM REZERVI KOD NJUJORŠKE ARBITRAŽNE KONVENCIJE NA PRIMJERU REPUBLIKE SLOVENIJE
Sažetak Članak Summary

Jozo ČIZMIĆ, Alena HUSEINBEGOVIĆ, Viktorija HAUBRICH
NAČINI DOSTAVE U PARNIČNOM POSTUPKU S POSEBNIM OSVRTOM NA ELEKTRONIČKU DOSTAVU
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.88
Sažetak Članak Summary

Abedin BIKIĆ, Vesna LAZIĆ
ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POVREDOM UGOVORA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.113
Sažetak Članak Summary

Željko BARTULOVIĆ, Ivona ŠEGO-MARIĆ, Ivana MARUŠIĆ
DAROVANJE NEKRETNINA PER HISTORIAM ET DE LEGE LATA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.131
Sažetak Članak Summary

Aleksandra MAGANIĆ
NOVINE U IZVANPARNIČNOM PRAVU U REPUBLICI HRVATSKOJ
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.153
Sažetak Članak Summary

Maja ČOLAKOVIĆ
NEKO NAS POSMATRA: DRONOVI I PRIVATNOST
Sažetak Članak Summary

Edin RIZVANOVIĆ, Marija VIDIĆ, Marko BABIĆ
POLOŽAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA PREMA NOVOM ZAKONU O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.186
Sažetak Članak Summary

Alena JURIĆ, Maja MIJATOVIĆ
ZAŠTITA OD BUKE U KONTEKSTU ČLANKA 8. EUROPSKE KONVENCIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA GRAĐANSKOPRAVNU ZAŠTITU
Sažetak Članak Summary

Dinka ŠAGO, Rebeka MILANOVIĆ
OVRHA NA NEKRETNINAMA U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.22.228
Sažetak Članak Summary

Almedina ŠABIĆ UČANBARLIĆ
OBAVEZA ISPUNJENJA UGOVORA U USLOVIMA PANDEMIJE SARS – COV -2
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.252
Sažetak Članak Summary

Anita DURAKOVIĆ, Jasmina ALIHODŽIĆ
INTERLOKALNI I MEĐUNARODNI NASLJEDNOPRAVNI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI: IZAZOVI SLOŽENOG PRAVNOG SISTEMA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.270
SažetakČlanak Summary

Dejan BODUL
ANALIZA HRVATSKOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA S NAGLASKOM NA ODGOVORNOST PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.22.285
Sažetak Članak Summary

Marko IVKOŠIĆ
REPRESIVNE MJERE OBRANE CILJNOG DRUŠTVA KOD PREUZIMANJA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.300
Sažetak Članak Summary

Boris KREŠIĆ, Ervina HALILOVIĆ, Ena MORANKIĆ
NASLJEDNOPRAVNI I IMOVINSKOPRAVNI UGOVORI IZMEĐU BRAČNIH PARTNERA U BOSNI I HERCEGOVINI
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.326
Sažetak Članak Summary

Marko BRATKOVIĆ
REVIZIJA DE LEGE FERENDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.22.347
Sažetak Članak Summary

Nikolina MALETA, Petar ČARAPINA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I MENADŽERA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA – D&O OSIGURANJE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.361
SažetakČlanak Summary

Ivan ZOVKO
KAZNENA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.379
Sažetak Članak Summary

Maja PILIĆ
PRAVNA PRIRODA STEČAJNIH KAZNENIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.390
Sažetak Članak Summary

Đemaludin MUTAPČIĆ
PRAVO NA SUD KOD POVREDE PRAVA RADNICA I RADNIKA KAO LICA KOJE TRAŽI ZAPOSLENJE U ZAKONODAVSTVU I PRAVNOJ PRAKSI
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.19.22.404
Sažetak Članak Summary

Odaberite jezik