Zbornik radova XVIII. Međunarodno savjetovanje – 2021. godina

BR. XVIII. – Godina 2021.

Sadržaj / Table of Contents

ČIZMIĆ, Jozo
ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.7
Sažetak Članak Summary

VUKADINOVIĆ, Radovan D.
O KOLEKTIVNIM TUŽBAMA ZBOG POVREDE EU PRAVA KONKURENCIJE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.31
Sažetak ČlanakSummary

POPOVIĆ, Vitomir, SAVKOVIĆ, Nataša
PRAVNI ASPEKTI I ZNAČAJ DOKUMENTARNOG AKREDITIVA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.49
SažetakČlanakSummary

POVLAKIĆ, Meliha
ULOGA I ZADAĆA NOTARA U ODREĐENIM NASLJEDNO-PRAVNIM ODNOSIMA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.64
Sažetak Članak Summary

MEDIĆ, Duško
PRAVA VLASNIČKA TUŽBA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.96
Sažetak ČlanakSummary

RIZVANOVIĆ, Edin, VIDIĆ, Marija, BODUL, Dejan
PRILOG RASPRAVI O REFORMI STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA U BIH: MOGU LI RJEŠENJA HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA U POGLEDU KOMPENZACIJE STEČAJNIM UPRAVITELJIMA POSLUŽITI KAO NORMATIVNI UZOR?
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.117
Sažetak Članak Summary

JURIĆ, Alena, MIJATOVIĆ, Maja
PRAVNI STATUS ŽIVOTINJA U GRAĐANSKOPRAVNOM SMISLU S POSEBNIM OSVRTOM NA UNIŠTAVANJE EKOSUSTAVA I PANDEMIJU VIRUSA COVID-19
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.150
Sažetak Članak Summary

ŠAGO, Dinka
NEKI ASPEKTI ULOGE JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U SUDSKIM POSTUPCIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.173
Sažetak ČlanakSummary

BOBAN, Marija, CINNOTI MUJAN, Ivana
INFORMACIJSKA SIGURNOST I ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST KAO TEMELJNO LJUDSKO PRAVO
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.193
Sažetak ČlanakSummary

MAHMUTAGIĆ, Amra, ŠEGO-MARIĆ, Ivona, MARUŠIĆ, Ivana
NEMO IUDEX SINE ACTORE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.233
Sažetak Članak Summary

HAUBRICH, Viktorija, RECHNER, Ernest, BUNOZA, Damir
ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI – MODERNIZACIJA I USKLAĐIVANJE S ACQUIS COMMUNAUTAIRE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.255
Sažetak Članak Summary

ZOVKO, Ivan
NAČINI DOKAZIVANJA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.295
Sažetak Članak Summary

SAVIĆ, Šime
NOVI ORIJENTACIJSKI KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE PO STAJALIŠTU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – NEKE DVOJBE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.313
Sažetak Članak Summary

MUTAPČIĆ, Đemaludin
ZNAČAJ OBAVLJANJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH POSLOVA U NADLEŽNOSTI SUDOVA U ZAKONODAVSTVU I PRAVNOJ PRAKSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
DOIhttps://doi.org/10.47960/2744-2918.18.21.333
Sažetak Članak Summary

Odaberite jezik