Zbornik radova XXI. Međunarodno savjetovanje – 2024. godina

Sadržaj / Table of Contents

Alena JURIĆ,
GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT ZAŠTITE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.7
Sažetak Članak Summary

Maja BUKOVAC PUVAČA, Gabrijela MIHELČIĆ, Maša MAROCHINI ZRINSKI,
ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI – JUČER, DANAS, SUTRA (I VICE VERSA?)
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.22
Sažetak Članak Summary

Hrvoje SIKIRIĆ,
NADLEŽNOST ZA POTROŠAČKE UGOVORE- POJAM „POTROŠAČ“ I UGOVORI S DVOSTRUKOM NAMJENOM U PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.43
Sažetak ČlanakSummary

Jadranka DABOVIĆ ANASTASOVSKA, Goran KOEVSKI,
UPOTREBA RAZLIČITIH MODALITETA ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE U CILJU POSTIZANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.54
Sažetak Članak Summary

Alena HUSEINBEGOVIĆ, Viktorija HAUBRICH, Dinka ŠAGO,
POSTUPAK OCJENE DOKAZA DRUGOSTUPANJSKOG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.70
Sažetak Članak Summary

Petar MILADIN,
NEKE POSEBNOSTI TRGOVAČKE KUPOPRODAJE U HRVATSKOM PRAVU (PRIJELAZ RIZIKA, ODREĐIVANJE ROBE PO TEŽINI I PRAVO PAKIRANJA)
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.89
Sažetak Članak Summary

Aleksandra MAGANIĆ, Marko BRATKOVIĆ,
UČINKOVITOST OVRHE U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.111
Sažetak Članak Summary

Mile LASIĆ, Gabrijela ZRNO,
MEĐUNARODNA NADLEŽNOST ZA ŽIGOVNE SPOROVE – IZBOR PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.128
Sažetak Članak Summary

Maja ČOLAKOVIĆ, Marko BEVANDA,
INFLUENCER MARKETING I ZAŠTITA POTROŠAČA
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.145
Sažetak Članak Summary

Abedin BIKIĆ,
UGOVORNA PROMJENA DUŽNIKA U OBLIGACIONOM ODNOSU
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.164
SažetakČlanak Summary

Nataša PETROVIĆ TOMIĆ,
ULOGA INDUSTRIJE OSIGURANJA U PROMOVISANJU ODRŽIVOG RAZVOJA – DA LI SU OSIGURAVAČI AMBASADORI ODRŽIVOSTI?
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.175
Sažetak Članak Summary

Željko BARTULOVIĆ, Ivona ŠEGO – MARIĆ, Ivana MARUŠIĆ,
ZAPADNI UTJECAJI – OD STARIH PROPISA O TRGOVINI DO SUVREMENE REGULACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.193
SažetakČlanak Summary

Ivo ROZIĆ, Tony VUKOVIĆ,
ANALIZA RADNOPRAVNOG STATUSA POMORACA U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI HRVATSKOJ
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.210
Sažetak Članak Summary

Marko IVKOŠIĆ, Ratko BRNABIĆ,
OSNIVANJE JEDNOČLANOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U HRVATSKOM PRAVU
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.231
Sažetak Članak Summary

Marija VIDIĆ, Miho BAĆE, Ivana SOLDIĆ,
MODELI STEČAJNE LIKVIDACIJE
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.255
SažetakČlanak Summary

Nikolina MALETA, Cvija JURKOVIĆ, Ivan TOMIĆ,
PRAVO NA IMOVINU S POSEBNIM OSVRTOM NA OPSEG ZAŠTITE U GOSPODARSKOM POSLOVANJU
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.286
Sažetak Članak Summary

Šime SAVIĆ,
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZPPA, S POSEBNIM OSVRTOM NA ODVJETNIČKU TARIFU IZ STUDENOG 2023. GODINE, U SUDSKOJ PRAKSI REPUBLIKE HRVATSKE – DVOJBE
DOI: doi.org/10.47960/2744-2918.21.2024.302
Sažetak Članak Summary


Odaberite jezik